Continentalov brend.

Општа дозвола за рад

Овде можете да преузмете Општу дозволу за рад

Општа дозвола за рад (ABE) за инсталацију навојно спојених кочионих дискова је важећа на немачким путевима у складу са StVZO.

ABE серијски број 24.0128-0204.2 и 24.0128-0205.2 (400 KB)

ABE серијски број 24.0128-0206.2 и 24.0128-0207.2 (377 KB)

ABE серијски број 24.0128-0208.2 и 24.0128-0209.2 (400 KB)

ABE серијски број 24.0132-0161.2 и 24.0132-0162.2 (400 KB)

ABE серијски број 24.0132-0163.2 и 24.0132-0164.2 (400 KB)

ABE серијски број 24.0132-0165.2 и 24.0132-0166.2 (400 KB)