Continentalov brend.

Каталози на CD-ROM-у

Ево где је то: ATE каталог на CD-ROM-у

Два пута годишње се публикује ATE каталог на CD-ROM-у „ETK” који се базира на TecDoc машини. Свако ко је упознат са TecDoc DVD-ом подједнако једноставно ће користити ATE каталог на CD-у.

Такође, CD-ROM се може набавити преко наших продајних партнера. Радо ћемо Вам показати најкраћи пут до њега уз помоћ нашег ATE PartnerFinder-а.

Са задовољством ћемо Вам послати CD-ROM поштом. Довољно је само да пошаљите кратку е-поруку на адресу ate.hotline@continental-corporation.com