značka skupiny Continental.

ATE: odpovědnost

Náš úkol: Zajistit budoucnost

Udržitelně myslet – i jednat

Chceme obchodovat i v budoucnu, nikoliv handlovat s budoucností! Proto je ve firmě Continental udržitelnost zakotvena ve firemních směrnicích. Známe svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a našim zaměstnancům. A děláme vše pro to, abychom jí dostáli: Naše zásady definují celosvětově stejné vysoké standardy pro ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Ekologické materiály a udržitelné výrobky

  • bezazbestová výroba již od 80. let minulého století
  • Třecí materiály již od konce 90. let minulého století bez obsahu těžkých kovů – jako např. olovo –  a jiných z hlediska zdraví pochybných látek
  • třecí materiály vyvinuté před rokem 1999 změněné v duchu nařízení mj. evropské směrnice 2000/53/ES
  • použití výhradně jen ekologických materiálů u ochranných povlaků brzdových kotoučů od roku 2006
  • do programu přijaty upravené brzdové třmeny
  • od roku 2010 průkopníkem po uvedení bezprašných brzdových obložení ATE Ceramic