značka skupiny Continental.

ATE: Naše odpovědnost

Naše poslání: Zabezpečit budoucnost

Udržitelně myslet - i jednat

Chceme podnikat i v budoucnosti, ne obchodovat s budoucností! Proto je udržitelnost ve společnosti Continental pevně zakotvena v podnikových zásadách. Známe svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí a našim zaměstnancům. A děláme vše pro to, abychom toho dosáhli: Naše stejné celosvětové zásady definují vysoké standardy pro ochranu životního prostředí, práce a zdraví.

Ekologické materiály a udržitelné výrobky

  • Bezazbestová výroba již od 80. let minulého století
  • Od konce 90. let minulého století neobsahují třecí materiály těžké kovy - jako například olovo - a další přísady ohrožující zdraví
  • Třecí materiály vyvinuté před rokem 1999 byly změněny proto, aby vyhovovaly novým specifikacím jako je např. směrnice EU 2000/53/ES
  • Používání materiálů šetrných k životnímu prostředí, jako je ochranný povlak na brzdové kotouče, již od roku 2006
  • Do výrobního programu jsou zařazeny repasované brzdové třmeny
  • Od roku 2010 průkopníkem po uvedení na trh bezprašných brzdových destiček ATE Ceramic