značka skupiny Continental.

ECE-R90 pro brzdové kotouče

Norma kvality pro větší bezpečnost

Norma kvality pro větší bezpečnost

Otestovaná OE kvalita

Pro nás je už mnoho let samozřejmost: Jakožto OE dodavatel pro výrobce automobilů používáme také u našich ATE brzdových kotoučů na aftermarketu pouze nejmodernější OE materiály a vyrábíme je ve srovnatelné kvalitě s OE. Tento vysoký požadavek na kvalitu nám oficiálně potvrzuje schvalovací certifikát ECE-R90 pro náš sortiment brzdových kotoučů.

Průkopník ATE

ATE brzdové kotouče, technologického koncernu Continental, splňují samozřejmě technické požadavky směrnice ECE-R90.

Od okamžiku účinnosti evropské normy kvality pro brzdové kotouče v listopadu 2016, mělo již cca 90 procent všech prodávaných ATE brzdových kotoučů náročnou zkušební značku ECE-R90 udělenu a od té doby pokrytí neustále zvyšujeme.

Tím mohl Continental, jako jedna z prvních společností, nabídnout rozsáhlé portfolio brzdových kotoučů otestovaných podle ECE-R90.

Certifikace

ece_siegel_140px.png

Směrnice ECE-R90

Nařízení ECE-R90 dává zákazníkům jistotu, že na trhu s náhradními díly dostanou výrobky podle normy OE, neboť ta stanovuje trvalé standardy i pro aftermarketové náhradní díly.

Norma ECE-R90 je známkou kvality pro brzdové destičky na trhu s náhradními díly již od roku 1999, od listopadu 2016 platí rovněž pro brzdové kotouče pro nově registrované modely - s ještě přísnějšími minimálními požadavky.

Zákazníci tak mají jistotu, že na trhu s náhradními díly obdrží výrobky vyrobené podle normy OE.

Další výhoda značky ECE-R90: Obecně nahrazuje v některých zemích dříve vyžadované Všeobecné povolení k provozu pro části a díly vozidel (KBA), které bylo dříve nezbytné obdržet pro výrobky prodávané na trhu s náhradními díly. Řidiči tak s sebou nemusí vozit kopii osvědčení.

ECE-R90: Normovaná OE kvalita pro větší bezpečnost

V listopadu roku 2016 vstoupila v platnost norma ECE-R90, která je již etablována pro brzdové destičky a pro brzdové kotouče u nově registrovaných modelů.

ATE tento vývoj vítá, protože poskytuje spotřebitelům jistotu, že získávají výrobky, které mají alespoň kvalitu OE.

Protože se jedná o požadavek ATE, mají už dnes téměř všechny ATE brzdové kotouče certifikaci ECE-90. Tím se Continental stal jednou z prvních společností, která v automobilovému odvětví nabízí rozsáhlý sortiment brzdových kotoučů testovaných podle normy ECE.