značka skupiny Continental.

Ochrana osobních údajů

Webové stránky Continental AG

Stav: 02.01.2020

Společnost Continental Aftermarket & Services GmbH zpracovává vaše osobní údaje, když používáte tyto webové stránky v souladu s platnými právními předpisy.

Všeobecné informace
Osobní údaje, které zadáte, shromažďuje, zpracovává a používá společnost Continental Aftermarket & Services GmbH za účelem plnění smlouvy v rámci používání internetové stránky www.ate.de. Je-li to nezbytné pro realizaci smluvních závazků, mohou být tyto údaje předány společnostem přidruženým ve skupině k Continental Aftermarket & Services GmbH ve smyslu §§ 15 a násl. (německého) zákona o akciových společnostech v souladu s  Závaznýmí firemními pravidly - BindingCorporate Rules společnosti Continental.

Pokud to zákon dovoluje nebo vyžaduje, mohou být údaje vyhodnoceny pro účely vykazování (např. statistiky).

Shromažďování, zpracování a používání vašich údajů probíhá výhradně na základě platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (např. váš souhlas). V rámci zajištění dostupnosti služeb předáváme osobní údaje našim poskytovatelům služeb:

- com-a-tec GmbH, Am Krebsgraben 15, 78048 Villingen-Schwenningen, Germany

- Serviceplan Köln GmbH & Co. KG, Haus der Kommunikation, Von-Werth-Straße 6, 50670 Köln, Germany

Com-a-tec GmbH a Serviceplan Köln GmbH & Co.KG zaznamenávají a zpracovávají náš účet (na základě dohody o zpracování údajů a objednávkách; pokud com-a-tec GmbH a Serviceplan Köln GmbH & KG sídlí mimo EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU), vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy.

V souladu s právními předpisy je s vašimi údaji zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Vaše osobní údaje zadané v kontaktním formuláři budou dále předány k zodpovězení vašich dotazů. Společnost com-a-tec GmbH, Am Krebsgraben 15. 78048 Villingen-Schwenningen shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje naším jménem, ​​pokud je to nezbytné k zodpovězení vašeho požadavku.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost Continental Aftermarket & Services GmbH ukládá osobní údaje o uživatelích webových stránek www.ate.de, pouze pokud k tomu byl dán souhlas. Ukládají se pouze ta data, která se vztahují k datu a času návštěvy, navštíveným stránkám, použití kurzoru myši na webové stránce, použití funkcí stránek a data o webové stránce, z níž uživatel přistoupil k webovým stránkám společnosti Continental. IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze pro geografickou klasifikaci na úrovni měst. Společnost Continental Aftermarket & Services GmbH používá tato data k měření aktivit na webové stránce, ke kompilaci statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných webovou stránkou.

Osobní údaje uživatele jsou použity pouze k vyřízení dotazu na základě souhlasu, popřípadě v souladu s platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Společnost Continental na základě zákonných požadavků zavedla globální, jednotnou a interní směrnici k ochraně osobních údajů (Binding Corporate Rules), která upravuje ochranu osobních údajů.

Údaje zadané na webových stránkách nebo data poskytnutá pro proces/služby, jako je jméno, název firmy, e-mail adresa, kontaktní adresa a telefonní číslo, jsou ukládány a využívány společností Continental Aftermarket & Services GmbH pro individuální komunikaci s vámi. Tato data jsou uložena nebo používána výhradně pro zpracování vašeho datazu/požadavku. Vaše data budou vymazána po zpracování Vaší žádosti/požadavku za předpokladu, že vymazání není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky pro archivaci údajů.

Práva subjektu údajů

Upozorňujeme na to, že subjekt údajů má podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) níže uvedená práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • Právo na informace podle článku 13 a článku 14 nařízení GDPR,
  • Právo na přístup podle článku 15 nařízení GDPR,
  • Právo na opravu podle článku 16 nařízení GDPR,
  • Právo na výmaz podle článku 17 nařízení GDPR ,
  • Právo na omezení zpracování podle článku 18 nařízení GDPR,
  • Převoditelnost údajů podle článku 20 nařízení GDPR.

V případě otázek týkajících se těchto záležitostí kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: dataprotection@conti.de

V souladu s článkem 21 nařízení GDPR můžete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu musí být zasláno písemně na adresu Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover nebo na e-mail: webmaster@ate.de.

Se svými dotazy nebo stížnostmi se můžete kdykoli obrátit písemně (také e-mailem) na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: dataprotection@conti.de. Dále se můžete obrátit na příslušný dozorový orgán, je-li k dispozici.

Ochrana uložených údajů

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb Serviceplan Köln GmbH & Co.KG, Von-Werth-Straße 6, 50670 Kolín nad Rýnem používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které jste nám poskytli, před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.Tato bezpečnostní opatření se neustále zlepšují a přizpůsobují podle aktuálního stavu techniky. Nezašifrované informace mohou být zobrazeny a prohlíženy i třetími stranami. Proto upozorňujeme na to, že při přenosu dat přes internet (např. v případě e-mailové komunikace) není zajištěn bezpečný přenos. Citlivé údaje by proto neměly být přenášeny buď vůbec, nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Pokud otevřete stránky nebo soubory a budete přitom požádáni o zadání údajů o své osobě, upozorňujeme na to, že tento přenos dat přes internet může být nezabezpečený a že dané údaje tak mohou být zaznamenány nebo dokonce i zfalšovány neoprávněnými osobami.

Cookies (malé textové soubory) 
Během návštěvy naší webové stránky/používáním našich nástrojů/služeb, mohou být ve Vašem počítači ukládány informace ve formě tzv. souborů cookies. Tyto soubory cookies se používají pouze k zajištění fungování webových stránek. Další soubory cookies (např. týkající se používání webových stránek) jsou ukládány pouze na základě Vašeho souhlasu (k tomu viz směrnice o souborech cookie). Kromě toho můžete ukládání souborů cookies také odmítnout prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovémto případě nebudete mít možnost používat všechny funkce naší webové stránky/nástroje/služby v plném rozsahu.

Facebook:
Tento plugin je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Provozovatelem německé webové stránky facebook.de je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Tyto pluginy jsou identifikovatelné logem firmy Facebook. Prohlášení o ochraně osobních údajů vydané společností Facebook najdete zde.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, což je internetová analytická služba společnosti Google Inc. („dále jen Google“). Google Analytics používá tzv. soubory cookies, což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují nám analyzovat Vaše používání naší webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem použivání webových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a uloženy na tomto serveru.

Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP adresy, Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa je na server společnosti Google v USA odeslána a následně uložena pouze ve výjimečných případech. Na této webové stránce je anonymizace IP adres aktivní. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho použití webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb ve prospěch provozovatele webových stránek souvisejících s použitím webových stránek a internetu.

IP adresu odeslanou z vašeho prohlížeče službou Google Analytics nespojuje společnost Google s žádnými jinými údaji. Cookies jsou na našem webu nastaveny jen na základě vašeho souhlasu. Ukládání souborů cookies navíc můžete natrvalo odmítnout tím, že změníte příslušné nastavení softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů společností Google vygenerovaných souborem cookie a týkajících se vašeho použití webové stránky (vč. Vaší IP adresy), i zpracování těchto údajů společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete plug-in pro prohlížeč dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Použití služby iFraming

Na naše webové stránky vkládáme videa přes iFraming. Díky službě iFrames mohou být v definovaných oblastech na našich webových stránkách zahrnuty a znázorněny externí obsahy webových stránek třetích osob.

Do našich webových stránek jsou vkládána videa těchto třetích stran a jejich webových stránek:


YouTube

Tato webová stránka, z níž jsou přes iFraming vkládána videa, je provozována společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po vyvolání videa se video označí logem YouTube. Prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti YouTube najdete zde.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými videi, nebude vaším prohlížečem vytvořeno automatické připojení k serveru shora uvedené webové stránky. Kliknutím na vložené video souhlasíte s komunikací se shora uvedenou webovou stránkou a ukládáním souborů cookies touto webovou stránkou. Kliknutím na příslušné vložené video je shora uvedenému provozovateli webové stránky poskytnuta informace o tom, že jste vyvolali naše internetové stránky, a shora uvedenou stránkou jsou na vašem počítači uloženy soubory cookies.

Pokud jste během návštěvy naší webové stránky přihlášeni na výše uvedený web, budou přenášená data přiřazena k vašemu příslušnému uživatelskému účtu. Pokud chcete zabránit tomu, aby provozovatel webové stránky tímto způsobem propojoval informace s vaším uživatelským účtem, nejprve se odhlaste ze shora uvedené webové stránky a teprve potom klikněte na příslušné video.

I když nejste se na výše uvedené webové stránce zaregistrováni nebo na ní právě nejste přihlášeni, existuje po kliknutí možnost, že si vaše osobní údaje uloží provozovatelé výše uvedené webové stránky. Nemáme žádný vliv na ukládání souborů cookies ze strany poskytovatelů shora uvedené webové stránky, jakož i na obsah a rozsah osobních údajů, které tato webová stránka shromažďuje a používá. Více informací získáte v pokynech a v prohlášení o ochraně osobních údajů shora uvedené webové stránky.

Upozornění ohledně externích odkazů

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době vytvoření odkazu nebyl na těchto stránkách nalezen žádný nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů na porušení právních předpisů nemožná. Dozvíme-li se o porušení zákona, pak příslušné odkazy ihned odstraníme.

Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů:

V souvislosti s dalším vývojem internetu průběžně upravujeme také naše zásady o ochraně osobních údajů. Změny budou na tomto webu včas oznámeny. Měli byste proto pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste zjistili aktuální stav zásad o ochraně osobních údajů.

V případě dalších otázek týkajících se nakládání s osobními údaji jsme k dispozici na adrese

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
E-mail: dataprotection@conti.de