značka skupiny Continental.

Otázky a odpovědi k ATE Ceramic brzdovým destičkám

Často kladené otázky na téma ATE Ceramic brzdové destičky

Všeobecné dotazy

Jsou ATE Ceramic brzdové destičky stejné jako Performance keramické brzdové destičky?

V žádném případě. ATE Ceramic brzdové destičky nejsou brzdovými destičkami typu High Performance, nýbrž celá koncepce vývoje ATE Ceramic brzdových destiček byla zaměřena pro normální používání v běžném silničním provozu. Brzdové destičky z uhlíkových vláken (zesílený karbid křemíku) se nesmí zaměňovat s keramikou, která se používá především u tzv. kompozitních keramických brzdových kotoučů, používaných u drahých luxusních a sportovních vozů. Keramický třecí materiál se skládá mimo jiné z keramických vláken, plniv, pojiv a mírných brusných materiálů. Typickou charakteristikou keramických brzdových destiček je, že omezují vytváření hluku během brzdění, snižují samotné opotřebení, mají nízkou tvorbou brzdového prachu a mají světlou barvu. 

Obecně doporučujeme, aby se brzdové kotouče PowerDisc nebo děrované brzdové kotouče nepoužívaly v kombinaci s brzdovými destičkami ATE Ceramic! 

Všeobecné dotazy

Je brzdný výkon u ATE Ceramic brzdových destiček srovnatelný jako u ATE originálních brzdových destiček nebo jako u OE brzdových destiček?

Brzdný výkon s brzdovými destičkami ATE Ceramic je hlavně zaměřen na maximální bezpečnost během brzdění, jako je tomu u brzdových destiček z prvovýroby. Naše testy ukázaly, že profesionální testovací řidiči nebyli schopni rozeznat rozdíl brzdného výkonu i za extrémních testovacích jízdních podmínek u ATE originálních brzdových destiček, OE brzdových destiček a u ATE Ceramic brzdových destiček. Samozřejmě jsou všechny brzdové destičky ATE Ceramic testovány podle normy ECE-R90.

Všeobecné dotazy

Proč k etablovanému programu ATE originálních brzdových destiček byla zavedena nová řada ATE Ceramic?

ATE Ceramic je zcela nový produkt se zaměřením na vozidla nižší, střední a vyšší třídy. Jedním z cílů bylo nabídnout majitelům vozidel nejenom vynikající brzdný výkon, ale také nabídnout alternativu těm řidičům, kteří kladou velký důraz na vzhled svého vozu, možnost zachování čistých disků a tím jejich lepší optický vzhled.

Dostupnost

Jsou ATE Ceramic brzdové destičky v nabídce pro všechny typy vozů?

Široký sortiment ATE Ceramic brzdových destiček je hlavně zaměřen na vozidla nižší, střední a vyšší třídy. V nabídce jsou brzdové destičky ATE Ceramic pro přední, ale už i pro zadní nápravu. Nabídka se neustále rozšiřuje.

Dostupnost

Kde mohu ATE Ceramic brzdové destičky koupit?

U všech našich ATE obchodních partnerů. Přehled našich obchodních partnerů můžete snadno najít pomocí našeho Vyhledávače partnerů.

Záruka

Vztahují se na ATE Ceramic brzdové destičky stejné záruční podmínky jako na normální ATE brzdové destičky?

Ano, ATE Ceramic a ATE originální brzdové destičky mají stejné záruční podmínky.

Registrace

Musím si nechat registrovat ATE Ceramic brzdové destičky u TÜV? 

Ne, všechny ATE Ceramic brzdové destičky jsou testovány podle ECE-R90, a proto se nemusejí u TÜV registrovat.

Registrace

Mají ATE Ceramic brzdové destičky osvědčení ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - Všeobecné provozní povolení podle § 20 - povolení k používání v silničním provozu v Německu)?

Ne, všechny ATE Ceramic brzdové destičky jsou testovány podle ECE-R90, a proto nepotřebují ABE osvědčení.

Příslušenství

Je rozsah příslušenství u ATE Ceramic shodný jako rozsah u ATE originálních brzdových destiček?

Ano.

Technické otázky

Mohu ATE Ceramic brzdové destičky použít pouze na jedné nápravě?

Používat ATE Ceramic brzdové destičky pouze na jedné nápravě je samozřejmě možné. Pokud však chcete docílit co nejmenší tvorby brzdného prachu, doporučujeme používat vždy ATE Ceramic brzdové destičky na obou nápravách ve spojení s novými brzdovými kotouči.

Technické otázky

Mohu použít ATE PowerDisc nebo děrované kotouče společně s ATE Ceramic brzdovými destičkami?

Ano, technicky je to možné. Brzdný výkon zůstává u takovéhoto párování trvale vysoký, jako u párování s ATE originálními brzdovými destičkami nebo s OE brzdovými destičkami. Vzájemné působení obou dílů (ATE Ceramic ve spojení s ATE PowerDisc nebo s děrovaným kotoučem) však může vést ke zvýšení hluku během brzdění. Brzdové destičky ATE Ceramic jsou destičky, které byly vyvinuty pro komfortnost řidičů během brzdění. Přesto ale doporučujeme, kombinovat ATE Ceramic brzdové destičky pouze ve spojení s "normálními" hladkými brzdovými kotouči.

Technické otázky

Na mém voze mám namontované sportovní brzdové kotouče a ATE Ceramic brzdové destičky. Během brzdění z vyšších rychlostí však dochází k hučení/bručení. Je to normální?

U některých vozidel může dojít během brzdění z vysokých rychlostí k hučení/bručení. To je známý fenomén a jev. Brzdný výkon však zůstává stejně vysoký a tyto zvukové kulisy proto nemají vliv na brzdný výkon vozidla.

Technické otázky

Proč při nízkých teplotách moje brzdové destičky pískají během brzdění?

Samotná směs brzdových destiček a její elastické komponenty dosahují optimální funkce až po dosažení určité provozní teploty. Této teploty je teprve dosaženo po několikerém zabrzdění. Tento jev je však silně závislý na venkovní teplotě a počasí.

Technické otázky

Jsou již k dispozici nějaké zkušenosti nebo výsledky testů, které prokazují, že ATE Ceramic brzdové destičky opravdu méně znečišťují disky?

Ano, k dispozici jsou rozsáhlé výsledky testů, které prokázaly, že pokud se používají ATE Ceramic brzdové destičky, obzvláště při brzdění za běžných podmínek, jsou disky daleko méně znečištěny, než je tomu při používání u konvenčních ("Low Met") brzdových destiček.

Technické otázky

Jaká je životnost ATE Ceramic brzdových destiček ve srovnání s konvenčními brzdovými destičkami?

Životnost brzdových destiček je vysoce závislá na aplikačním profilu a na teplotě samotných brzdových destiček. V zásadě lze říci, že ATE Ceramic brzdové destičky, obzvláště při brzdění za běžných podmínek, mají výrazně menší opotřebení než je tomu u konvenčních ("Low Met") brzdových destiček.

Technické otázky

Má použití ATE Ceramic brzdových destiček nějaký vliv na životnost samotných brzdových kotoučů?

Po krátké "zajížděcí/záběhové" fázi vytvářejí ATE Ceramic brzdové destičky na brzdovém kotouči modro-šedý "transférový film", který se skládá z karbidů. Karbidy jsou velice tvrdé a odolné proti opotřebení. Obrazně řečeno, brzdové destičky již nebrzdí přímo na brzdovém kotouči, ale na tomto transférovém filmu. Opotřebení brzdového kotouče je tak výrazně sníženo.

Technické otázky

Jaké mají ATE Ceramic brzdové destičky lepší vlastnosti ve srovnání s brzdnou směsí používanou u evropských konvenčních brzdových destiček (Low Mets)?

ATE Ceramic brzdové destičky vytvářejí daleko menší množství brzdného prachu, než je tomu u konvenčních brzdových destiček typu Low Mets. Brzdové destičky ATE Ceramic se prokazují daleko menší hlučností a delší životností. V oblasti bezpečnosti a kvality neexistuje u ATE Ceramic brzdových destiček žádný kompromis, protože se nacházejí na úrovni kvality OE. 

Technické otázky

Jsou ATE Ceramic brzdové destičky vhodné k tomu, aby se mohly namontovat na zkorodovaný brzdový kotouč, který se následně od rzi "očistí"?

Ne. ATE Ceramic brzdové destičky jsou navrženy jako brzdové destičky s dlouhou životností. ATE Ceramic brzdové destičky byly vyvinuty s cílem šetrného kontaktu s brzdovým kotoučem a dlouhou životností samotných brzdových destiček. Pokud je tedy brzdový kotouč zkorodovaný, vlivem např. delšího stání vozu, nemají ATE Ceramic brzdové destičky dostatečnou sílu na to, aby setřely/odřely vzniklou korozní vrstvu z činných třecích ploch brzdového kotouče a nemohou tedy tento rezavý brzdový kotouč očistit. 

Pro snížení tvorby koroze na brzdových kotoučích, zejména v zimních měsících, doporučujeme před zaparkováním vozidla brzdové kotouče "vysušit" pomocí brzdění. Před samotným zaparkováním vozidla je třeba ještě několik sekund lehce brzdit. To může pomoci odstranit agresivní solný film z brzdových kotoučů. Kromě toho se ukázalo jako užitečné, například při sjezdech z kopců, pravidelné používat provozní brzdu ve spojení s brzděním motorem, aby se snížila tvorba rzi na brzdových kotoučích.

Technické otázky

Je běžné, že dochází ke změně barvy činných třecích ploch u nového namontovaného brzdového kotouče ve spojení s ATE Ceramic brzdovými destičkami?

Modrošedé zabarvení brzdového kotouče po montáži a následném zajetí je ve spojení s ATE Ceramic brzdovými destičkami zcela normální (Transferlayer) a poukazuje na správnou záběhovou fázi. Takto vytvořená speciální ochranná vrstva na brzdovém kotouči je nutná pro docílení optimálního výkonu brzdových destiček a pro redukci brzdného prachu. Přesto vždy doporučujeme, při výměně brzdových destiček současně vyměnit také brzdový kotouč. Následným provozem u ojetých nebo použitých brzdových kotoučů může dojít k poškození - vymletí brzdového kotouče. Při kombinaci nových ATE Ceramic brzdových destiček se starými brzdovými kotouči nemusí být dosaženo optimálního výkonu brzd.

Technické otázky

Je možné ATE Ceramic brzdové destičky namontovat na starý brzdový kotouč?

Pokud byly na vozidle namontovány konvenční brzdové destičky typu Low Mets, mohlo by následným provozem a za určitých okolností, dojít k poškození brzdového kotouče. Tento starý brzdový kotouč by mohl být tzv. "vymlet" a tím pádem trvale poškozen. Označení "vymletí" brzdového kotouče znamená, že dojde k rozdílné tloušťce činných třecích ploch na brzdovém kotouči (DTV), což se během brzdění projevuje vibrací/pulzací do brzdového pedálu nebo volantu. Proto doporučujeme, při výměně brzdových destiček za ATE Ceramic, také vyměnit brzdové kotouče.