značka skupiny Continental.

Bezpečnostní listy Švýcarsko

Bezpečnostní listy Švýcarsko – němčina

Bezpečnostní list platný jen s uvedením adresy dovozce na krycím listu.

Montážní a konzervační kapalina ATE VP 1449-8

Brzdová kapalina ATE Original DOT 3 G (žlutá)

Brzdová kapalina ATE Original SL6 DOT 4

Brzdová kapalina ATE Original SL DOT 4

Originální pasta ATE pro brzdové kapaliny

Bezpečnostní listy Švýcarsko – francouzština

Fiche de données de sécurité valable uniquement avec l'indication de l'adresse de l'importateur sur la feuille annexe ci-jointe.  

Brzdová kapalina ATE Original DOT 3 G (žlutá)

 Brzdová kapalina ATE Original SL DOT 4

Brzdová kapalina ATE Original SL 6 DOT 4

Montážní a konzervační kapalina ATE VP 1449/8 

Pasta na válce ATE Original

 

Bezpečnostní listy Švýcarsko – italština

La scheda dei dati di sicurezza è valido solo con l'indicazione dell'indirizzo dell'importatore sul foglio copertina.

Montážní a konzervační kapalina ATE VP 1449/8

Brzdová kapalina ATE Original DOT 3 G (žlutá)

Brzdová kapalina ATE Original SL DOT 4

Brzdová kapalina ATE Original SL 6 DOT 4

Pasta na válce ATE