Continentalov brend.

ECE R90 za kočne diskove

Norma kakvoće za veću sigurnost

Norma kakvoće za veću sigurnost

Provjerena kvaliteta originalne opreme

Kod nas se ovo uvijek podrazumijevalo: kao proizvođač originalne opreme za proizvođače automobila, za svoje ATE kočne diskove u poslijeprodajnom segmentu upotrebljavamo samo najmodernije materijale za originalnu opremu i proizvodimo u kvaliteti usporedivoj s onom originalne opreme. Te visoke zahtjeve za kvalitetu potvrđuje pečat odobrenja ECE koji nam je dodijeljen za asortiman kočnih diskova.

 

Pionir ATE

Kočni diskovi marke proizvoda ATE tehnološkog koncerna Continental ispunjavanju tehničke zahtjeve smjernice ECE R90.

Kada je u studenome 2016. stupila na snagu europska norma kakvoće za kočne diskove, već je otprilike 90 % svih prodanih kočnih diskova ATE-a imalo zahtjevnu oznaku odobrenja ECE, a taj se broj od tada stalno povećava.

Continental je u skladu s time kao jedno od prvih poduzeća mogao ponuditi opsežan portfelj kočnih diskova ispitanih prema smjernici ECE.

Certifikacije

ece_siegel_140px.png

Smjernica ECE R90

Smjernica ECE daje kupcima jamstvo da na slobodnom tržištu rezervnih dijelova dobivaju proizvode prema standardu originalne opreme jer osigurava da se održavaju isti standardi na poslijeprodajnom (aftermarket) tržištu.

Norma ECE R90 već je oznaka kvalitete od 1999. za kočne obloge, a od studenoga 2016. mjerodavna je i za kočne diskove za novoodobrene modele – s još strožim minimalnim zahtjevima.

Kupci su tako sigurni da na slobodnom tržištu rezervnih dijelova dobivaju proizvode prema standardu originalne opreme.

Još jedna prednost oznake ECE: većinom zamjenjuje opću tehničku dozvolu koja je dosad bila nužna za poslijeprodajne (aftermarket) proizvode. Dakle, vozači automobila ne moraju više sa sobom imati kopiju dozvole.

ECE R90: provjerena kvaliteta originalne opreme za veću sigurnost

Norma ECE R90, koja je već bila etablirana za kočne obloge,
stupila je na snagu u studenome 2016. i za kočne diskove za novoodobrene modele.

ATE s odobravanjem prihvaća tu novost jer potrošačima daje sigurnost da dobivaju proizvode koji su kvalitetom barem jednaki originalnoj opremi.

Budući da ATE ionako tome teži, već su danas gotovo svi ATE kočni diskovi certificirani prema normi ECE 90. Continental je tako postao jedno od prvih poduzeća koje u branši nudi opsežan portfelj kočnih diskova ispitanih prema smjernici ECE.