O marcă a grupului Continental.

Fișe tehnice de securitate Elveția

Fișe tehnice de securitate Elveția - Deutsch

Fișa tehnică de securitate este valabilă numai cu adresa importatorului pe coala anexă.

Lichid pentru conservare și montaj ATE VP 1449/8

Lichid de frână Original ATE DOT 3 G (galben)

Lichid de frână Original ATE SL6 DOT 4

Lichid de frână Original ATE SL DOT 4

Pastă pentru cilindri de frână Original ATE

Fișe tehnice de securitate Elveția - Français

Fiche de données de sécurité valable uniquement avec l'indication de l'adresse de l'importateur sur la feuille annexe ci-jointe.  

Lichid de frână Original ATE DOT 3 G (galben)

Lichid de frână Original ATE   SL DOT 4

Lichid de frână Original ATE SL 6 DOT 4

Lichid pentru conservare și montaj ATE VP 1449/8 

Pastă pentru cilindri de frână Original ATE

 

Fișe tehnice de securitate Elveția - Italiano

La scheda dei dati di sicurezza è valido solo con l'indicazione dell'indirizzo dell'importatore sul foglio copertina.

Lichid pentru conservare și montaj ATE VP 1449/8

Lichid de frână Original ATE DOT 3 G (galben)

Lichid de frână Original ATE SL DOT 4

Lichid de frână Original ATE SL 6 DOT 4

Pastă pentru cilindri de frână ATE