O marcă a grupului Continental.

Protecția datelor

Site-uri web Continental AG

Versiunea: 18.05.2018

Compania  Continental Aftermarket GmbH vă prelucrează datele în cadrul utilizării acestui site web conform prevederilor legale aplicabile.

Generalități
Datele cu caracter personal introduse sunt colectate, prelucrate și utilizate de compania Continental Aftermarket GmbH în scopul executării contractului în cadrul utilizării site-ului web  www.ate.de . În cazul în care executarea contractului face necesar acest lucru, poate avea loc transmiterea datelor către companii asociate ale Continental Aftermarket GmbH în sensul art. 15 și urm. din Legea germană cu privire la acțiuni, în concordanță cu  Binding Corporate Rules  (regulile cu caracter obligatoriu) ale companiei Continental.
Dacă legea permite, respectiv impune acest lucru, datele pot fi evaluate în scopuri de raportare (de ex. pentru statistici).

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. are loc exclusiv pe baza prevederilor aplicabile în materie de protecția datelor (de ex. consimțământul dvs.). În procesul de asigurare a punerii la dispoziție a serviciilor, transmitem date către prestatorul nostru de servicii, com-a-tec GmbH, Am Krebsgraben 15, 78048 Villingen-Schwenningen. Compania com-a-tec GmbH colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal din însărcinarea noastră, dacă executarea contractului impune acest lucru (pe baza unui acord cu privire la prelucrarea datelor de comandă; dacă com-a-tec GmbH își are sediul în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard UE).

Conform prevederilor legale, datele dvs. sunt tratate în mod confidențial.

De asemenea, datele cu caracter personal pe care le-ați introdus în formularul de contact, sunt transmise mai departe pentru a vă putea răspunde la solicitări. Compania com-a-tec GmbH, Am Krebsgraben 15. 78048 Villingen-Schwenningen înregistrează  și prelucrează  din însărcinarea noastră  datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acest lucru se impune pentru a vă răspunde la solicitări.

 

Colectarea și prelucrarea datelor

Compania Continental Aftermarket GmbH stochează datele cu caracter personal ale utilizatorilor  site-ului web www.ate.de numai dacă există un consimțământ în acest sens. Sunt stocate numai datele care vizează data și ora vizitării site-ului web, paginile vizitate, utilizarea indicatorului mouse-ului pe site-ul web, funcționalități ale paginilor utilizate și site-ul web de pe care utilizatorul a accesat site-ul Continental. Adresa IP este transmisă anonimizat și utilizată doar pentru încadrarea geografică la nivel de oraș. Continental Aftermarket GmbH utilizează aceste date pentru a măsura activitățile de pe site-ul web, a întocmi statistici și a îmbunătăți serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul site-ului web.


Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt utilizate numai pentru procesarea unei solicitări în baza unui consimțământ, respectiv cu respectarea prevederilor aplicabile în materie de protecția datelor. În baza cerințelor legale, compania Continental a implementat o politică de confidențialitate globală, unitară și internă (Binding Corporate Rules – Regulile interne cu caracter obligatoriu), care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Continental Aftermarket GmbH stochează și utilizează datele introduse în site-urile web/ și/sau puse la dispoziție pentru proces/servicii, cum ar fi numele, firma, adresa de e-mail, adresa și numărul de telefon, în scopul comunicării individuale cu dvs. Aceste date sunt stocate, respectiv utilizate, exclusiv pentru prelucrarea solicitării dvs. După procesarea finală a solicitării/problemei dvs., datele dvs. sunt șterse, cu excepția cazului în care obligațiile legale de păstrare a datelor nu impun altceva.

 

Drepturile persoanei vizate

Vă atragem atenția asupra faptului că, în calitate de persoană vizată conform  Regulamentului general privind protecția datelor (UE, RGPD), aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 

Drepturi de a primi informații conform art. 13 și 14 din RGPD

Dreptul de informare conform art. 15 din RGPD
Dreptul la rectificare conform art. 16 din RGPD
Dreptul la ștergerea datelor conform art. 17 din RGPD 
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor conform art. 18 din RGPD 
Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 din RGPD

Dacă aveți întrebări în acest sens, vă rugăm să vă adresați responsabililor noștri cu protecția datelor, e-mail: dataprotection@conti.de

Conform art. 21 din RGPD, aveți dreptul în orice moment de a revoca consimțământul pentru colectarea, prelucrarea/stocarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. Revocarea se va transmite în scris către Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover sau prin e-mail la adresa webmaster@ate.de.

Vă puteți adresa oricând cu întrebări sau reclamații în scris (inclusiv prin e-mail) responsabililor noștri cu protecția datelor, e-mail: dataprotection@conti.de . De asemenea, vă puteți adresa autorității pentru protecția datelor competente, dacă există.

 

Protecția  datelor stocate

Compania noastră și implementează măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului unor persoane neautorizate. Măsurile de siguranță sunt îmbunătățite și adaptate permanent, în pas cu stadiul tehnicii. Datele transmise necriptat pot fi consultate de terți. Din acest motiv, atragem atenția asupra faptului că în ceea ce privește transferul de date prin internet (de ex. în cazul comunicări prin e-mail), nu este asigurat un transfer sigur. Prin urmare, datele sensibile nu trebuie transmise deloc sau doar printr-o conexiune sigură (SSL). Atunci când accesați pagini și fișiere și vi se solicită să introduceți date despre dvs., vă atragem atenția asupra faptului că acest transfer de date prin internet are loc eventual într-un mod neasigurat, iar datele pot fi accesate sau chiar falsificate de persoane neautorizate.

 

Cookies (mici fișiere text) 
La vizitarea site-ului nostru web/utilizarea instrumentelor/serviciilor noastre, pe computerul dvs. pot fi stocate informații sub forma așa-numitelor module cookie. Aceste module cookie sunt folosite numai pentru a asigura operarea site-urilor web. Alte module cookie (de ex. legate de utilizarea site-ului web) sunt create numai în baza consimțământului dvs. (a se vedea în acest sens Directiva privind modulele cookie). De asemenea, puteți refuza acceptarea de module cookie și din setările browserului dvs. Vă atragem însă atenția asupra faptului că în acest caz, nu veți putea folosi eventual integral toate funcțiile acestui site web /acestor instrumente/servicii.

Facebook:
Acest plug-in este operat de Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Operatorul site-ului web german facebook.de este Facebook Ireland Limited, Hanover Reach,5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Aceste plug-in-uri sunt marcate cu logoul Facebook. Aici găsiți declarația de confidențialitate Facebook.

Google Analytics

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies”. Acestea sunt mici fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și permit astfel o analiză a utilizării site-ului web de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea site-ului web de către dvs. sunt de regulă transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

În cazul activării funcției de anonimizare IP pe acest site web, adresa dvs. IP este scurtată înainte de Google în cazul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, Google transmite adresa IP completă către un server din SUA, unde aceasta este apoi scurtată. Pe acest site web este activată funcția de anonimizare IP. Din însărcinarea operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dvs., pentru a întocmi rapoarte privind activitățile de pe site și pentru a presta alte servicii către operatorul site-ului web, asociate utilizării site-ului web și a internetului.

Adresa IP transmisă în cadrul Google Analytics de către browserul dvs. nu este amestecată cu alte date ale Google. Pe site-ul nostru web, modulele cookie sunt plasate numai în baza consimțământului dvs. În plus, puteți împiedica permanent stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului dvs.; vă atragem însă atenția asupra faptului că în acest caz, eventual nu veți putea utiliza integral toate funcțiile site-ului web. În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de modulul cookie, referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați acest plug-in pentru browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Utilizarea iFraming

Pe site-ul nostru web integrăm videoclipuri via iFraming. Prin iFrames, în secțiuni definite ale site-urilor noastre web, pot fi integrate și redate conținuturi externe ale unor site-uri terțe.
Pe site-ul nostru web sunt încorporate videoclipuri de pe următoarele site-uri terțe.


YouTube

Site-ul web de pe care sunt încorporate videoclipuri via iFraming Videos este operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. După apelarea videoclipului, acesta este marcat prin logoul YouTube.  Aici găsiți declarația de confidențialitate YouTube.

Atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre web cu videoclipuri încorporate, browserul dvs.  nu creează o conexiune automată cu serverul site-ului menționat anterior. Făcând clic pe videoclipul încorporat, sunteți de acord cu comunicarea cu site-ul web menționat anterior și cu plasarea de module cookie de către acest site. După ce faceți clic pe videoclipul atașat, informația că ați accesat site-ul nostru web este transmisă operatorului de site-uri web menționat, iar pe computerul dvs. vor fi instalate module cookie de către site-ul web respectiv.
Dacă în timpul vizitării site-ului nostru sunteți conectat și pe site-ul web menționat anterior, datele transferate sunt atribuite contului dvs. de utilizator. Dacă vreți să împiedicați ca un operator de site-uri web să asocieze pe această cale informațiile cu contul dvs. de utilizator, deconectați-vă de pe site-ul antemenționat înainte de a face clic pe videoclip.
Chiar dacă nu ați efectuat nicio înregistrare la site-ul web antemenționat sau dacă nu sunteți conectat, după ce faceți clic pe această indicație există posibilitatea ca datele dvs. să fie stocate de operatorii site-ului web antemenționat. Nu putem influența în niciun fel plasarea de module cookie de către furnizorii site-ului web antemenționat și nici conținutul și natura datelor pe care acest site le colectează și le utilizează. Vă rugăm să vă informați în acest sens în politica de confidențialitate a site-ului web antemenționat.

 

Indicație la link-uri externe

Oferta noastră cuprinde link-uri către site-urile web ale unor terți, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Din acest motiv, nu putem prelua nicio garanție pentru aceste conținuturi terțe. Pentru conținuturile paginilor web legate este responsabil furnizorul sau operatorul site-urilor respective. Paginile legate au fost verificate la momentul legării în ceea ce privește posibile încălcări ale unor prevederi legale. La momentul legării, nu au fost identificate conținuturi ilegale. Controlul permanent al conținutului site-urilor web legate nu este rezonabil fără a avea indicii concrete în ceea ce privește o ilegalitate. Dacă luăm la cunoștință eventuale ilegalități, vom elimina de îndată aceste link-uri.

Modificări aduse prezentei declarații cu privire la protecția datelor

În pas cu dezvoltarea continuă a internetului, ne adaptăm permanent politica cu privire la protecția datelor. Modificările sunt publicate la timp pe această pagină web. Din acest motiv, ar trebui să consultați periodic această pagină web, pentru a vă informa despre stadiul actual al politicii de protecție a datelor.

Dacă aveți alte întrebări despre tratarea datelor, vă stăm la dispoziție la adresa

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
E-mail: dataprotection@conti.de